Pretraga partnera

Azija je kontinent nastanjen sa preko četiri milijarde stanovnika. Kina sama je dom milijardu i trista pedeset miliona ljudi. Pronalaženje odgovorajućeg poslovnog partnera među svom tom ljudskom masom je zadatak koji evropski preduzetnici i kompanije često smatraju opterećujućim. Internet je pun ponuda i poslovnih predloga, ali koji dolaze od poštenih i vrednih poverenja partnera?! Pomažemo vam da dobijete odgovor na to pitanje. Posle prepoznavanja vaših potreba, zahteva u vezi sa količinom i kvalitetom proizvoda i očekivanog ranga cena u mogućnosti smo da ponudimo odgovarajućeg partnera za vas. Mi ne nudimo samo pomoć u pronalaženju odgovrajućeg partnera, nego ga takođe i proveravamo iz različitih uglova.
Proveravamo kredibilitet njegove ponude, njegovu proizvodnu osnovu, tehnologiju sa kojom raspolaže, obim naloga izvedenih u prošlosti, kvalitet proizvodnje i veličinu i nivo tržišta koje podržava. Zahvaljući prikupljanju i uporedbi različitih parametara u mogućnosti smo da vas upoznamo sa dobavljačima, preduzetnicima i izvođačima koji su u stanju da ispune sva vaša očekivanja.