Smanjenje troškova za entitete koji već sarađuju sa Kinom

Kina je predmet interesovanja uvoznika iz Poljske i ostalih centralno evropskih zemalja od pocetka devedesetih godina. Mnoge kompanije ovih regija, osnovale su predstavništvo ili izvornu kompaniju u Kini. Ove kancelarije generišu konstantan rast troškova, bez obzira na to koliki su sezonski periodi kupovine i prodaje u datoj grani poslovanja.
Nudimo našim klijentima usluge koje mogu da zamene preskupe kancelarije. U ime našeg klijenta, izvodimo čitav niz aktivnosti ovakvih kancelarija u cilju osiguranja kvaliteta, potragu za novim klijentima i dobavljačima, održavajući dobre odnose sa postojećim partnerima, upravljajući i organizujući transportom, kao i sve ostale dužnosti koje se obično izvode od strane zaposlenih, a delegirane su od strane kompanije iz matične zemlje.
Usled toga što je nadoknada za naš rad zasnovana na provizijama, naši klijenti snose troškove samo onda kada im donose profit, bez potrebe da izdržavaju sopstvena strana predstavništva između sezona ili projekata.