Iskustvo

icon2Kina nudi ogroman potencijal za proivodnju u tekstilnoj industriji.Istovremeno je veliki izazov za privrednike i kompanije bez iskustva u saradnji sa kineskim partnerimna.Koristeći naše iskustvo naši klijenti izbegavaju rizike komunikacijske barijere, kulturne razlike i ostale prepreke koje stoje na putu efikasnog korišćenja kineskog potencijala.Naše iskustvo omogućava našim klijentima da pronađu pravi put ka uspehu.