Konsultantske usluge

Svako tržište poseduje sopstvene, specifične kvalitete.Razlike u poslovnoj praksi i kulturi zemalja Dalekog Istoka često predstavljaju ozbiljne barijere za evropske kompanije i preduzetnike.Zahvaljujući mnogim godinama provedenim u Aziji, mi smo dosegli sjajan raspon praktičnog znanja vezanog za proizvodnju i trgovinu u istočno azijskim zemljama.Delimo ovo znanje sa našim klijentima obezbeđujući im konsultantske usluge, kao i rad u njihovu korist u svojstvu agenta ovlašćenog za upravljanje proizvodnjom u Kini, Vietnamu, Bangladešu ili Indiji.

Takođe nudimo kompleksni menadžment uvoznih operacija(od faze projekta do slanja proizvedenog dobra do ciljne luke).Korišćenjem naših usluga, naši klijenti izbegavaju sve potencijalne rizike koji su rezultat kulturoloških razlika, specifičnosti u komunikaciji sa azijskim partnerima ili međusobne prostorne udaljenosti.

Zahvaljujući nama, možete dosegnuti direktnu kontrolu nad nalozima koji se realizuju hiljadama kilometara daleko od sedišta vaše kompanije.