Logistika

Garantujući potpunu satisfakciju postojećih i budućih klijenata oformirili smo naše Logističko Odeljenje.Ovaj department omogućava nam da ponudimo sveobuhvatnu uslugu našim klijentima u polju organizovanja bilo koje vrste transporta( morskog, vazdušnog, železničkog ili drumskog tereta).
Preuzimamo svaki izazov i organizujemo isporuke uobičajenog tovara (LCL), kao i velike isporuke punih kontejnera(FCL) .Svaki klijent nam je podjednako važan.
Organizujemo( u skladu sa potrebama naših klijenata) carinjenje i fiskalno carinjenje u Evropi( uglavnom u Hamburgu, Frankfurtu i na teritoriji cele Poljske).

Naša misija je da ponudimo naše iskustvo, znanje i posvećenost uz što je moguće manje angažovanje kupca u celom logističkom procesu.

Mi nudimo:

U Poljskoj: Organizujemo,kordiniramo i nadgledamo kompletan process isporuke- od trenutka prijema dobara od strane inostranog pošiljaoca, do momenta isporuke u primaočev magacin( uključujući uvozno carinjenje).

U Kini: Naši zaposleni su u svakodnevnoj direktnoj interakciji sa dobavljačima/ proizvođačima.Oni organizuju i nadgledaju formiranje teretnog utovara i izvozno carinjenje.

Mi kontrolišemo svaki korak i aspect logističkih procedura od utovara u kineskoj fabrici do mesta isporuke bilo gde u svetu.
Naša dragocena prednost je iskustvo od preko osamnaest godina u organizaciji različitih tipova transporta, uglavnom iz Kine i Bangladeša do Evrope i Severne Amerike.

Mi znamo šta je važno našim klijentima: vreme, troškovi, bezbednost i pouzdanost.
Koristimo jedino poverljive, dokazane i sigurne transportere.
Naši prioriteti su visok kvalitet usluge i najkonkurentnija cena.

Definišite Vaše potrebe, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Poljska
Marek Marcinkiewicz
Tel. +48 513 493 966
mail: marek@haiseas.com