Trgovinske usluge

Mi pomažemo kompanijama i preduzetnicima koji su zainteresovani za uspostavljanje trgovinskih odnosa sa dobavljačima Narodne Republike Kine, Hong Konga, Tajvana, Bangladeša, Vijetnama, Indije, itd..
Naše dugogodišnje iskustvo omogućava nam da našim klijentima garantujemo potpunu bezbednost transakcija.
Nudimo kompletne usluge koje uključuju:

  • Preporuku verifikovanog dobavljača iz naše baze podataka
  • Proveru i pretragu novih dobavljača kreiranu prema specifičnim potrebama našeg klijenta
  • Pregovore u vezi sa cenama i drugim uslovima ugovora( način plaćanja, tip transporta i ostalo)
  • Kvalitativno osiguranje proizvoda i praćenje uslova proizvodnje pre, tokom i po završetku posla
  • Nadgledanje procesa sertifikacije i pribavljanja licenci, sertifikata, laboratorijskih ispitivanja
  • Organizovanje odgovarajuće vrste transporta(morskog, avio, kombinovanog)
  • Osiguravamo ispravnost zahtevanih uvozno-izvoznih dokumenata

Zahvaljujući našim kompeksnim uslugama naši klijenti ne moraju više trošiti svoje vreme i energiju pri nabavci i kontroli kvaliteta proizvoda kupljenih na Dalekom Istoku, što za posledicu ima redukciju njihovih operativnih troškova.U isto vreme, mogu se angažovati na razvitak sopstvenog tržišta dosežući prednost nad konkurencijom