Usluge kontrole proizvodnje

Pitanje kvaliteta je nešto što sve uvoznike koji posluju sa azijskim dobavljačima alarmira i drži pod konstantnim oprezom.
Možemo vam pomoći da rešite svoje probleme sa kvalitetom, ne samo putem našeg dvadesetogodišnjeg iskustva, nego i zahvaljujući kvalifikovanom personalu zaposlenim u našim kancelarijama u Šangaju i Šaoksingu. Proveravamo kvalitet resursa i materijala namenjenih korišćenju u proizvodnji poručenih dobara, kontrolišemo proizvodnju od momenta pripreme u fabrici do momenta pakovanja i isporuke, kao i ispitivanje polu-gotovog i gotovog proizvoda u specijalizovanim laboratorijama. Verujemo u direktnu proveru kvaliteta. Mi ne koristimo usluge trećih lica, niti se oslanjamo na uveravanja proizvođača i dobavljača. Naši zaposleni su u mogućnosti da dođu do svakog mesta u Kini u cilju procene stvarnog stanja, a sve u skladu sa međunarodnim normama i tehničkim standardima navedenim u nalogu.Proizvodi koje mi kontrolišemo sa uspehom prolaze verifikacijske procese koji se primenjuju pri javnim nabavkama.