Nove ideje

icon5U našim životima se često suočavamo sa problemima čija rešenja zahtevaju neizmerno vreme i energiju. Često se suočavamo sa problemima sa kojima se neko već suočio i koje je efektivno rešio. Naše znanje u oblasti tekstilne tehnologije, iskustvo sa radnim uslovima u kineskim fabrikama, iskustvo u radu sa kineskim dobavljačima i partnerima dozvoljava nam ne samo da rešimo uobičajeno nastale probleme već da ih i unapred izbegnemo.

Podržavamo naše klijente koji su u potrazi za novim proizvodima, tehnologijama ili traže način da implementiraju svoje sopstvene nove ideje, inovativne projekte, nova rešenja. Imamo zananje, iskustvo i mogućnost da pomognemo našim klijentima na putu od teorijske preko faze istraživanja, praveći prototipe, preko masovne proizvodnje do razvijenog proizvoda. Pomogli smo da se razviju mnoga originalna i inovativna rešenja u polju materijala za specijalnu namenu (za vojsku, policiju, vatrogasne brigade, medicinsku namenu), kao i za tehničku tkaninu.